Google Meet: rozmowy głosowe i wideo w internecie | Google Workspace (2024)

Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (1)

Utrzymuj kontakty iwspółpracuj ze znajomymi, rodziną iosobami zpracy, gdziekolwiek jesteś.

Zaloguj sięPrzejdź do aplikacji

Wypróbuj Meet wpracy

Dla małych firmDla dużych przedsiębiorstw

Dołącz do spotkania

Dołącz

Dołącz do spotkania, podając unikalny kod znajdujący się na końcu linku do tego spotkania. Kod wygląda mniej więcej tak: abc-defg-hjk.

Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (2)
Poznaj funkcje

Gemini wMeet

Kontakty

Ulepszanie

Współpraca

Bezpieczeństwo

Premium

Najczęstsze pytania

Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (3)

Lepsza współpraca podczas spotkań dzięki Gemini

Obraz, dźwięk ioświetlenie studyjne pozwolą Ci zrobić najlepsze wrażenie, adzięki tłumaczonym napisom możesz nawiązywać kontakty wponad 15różnych językach. Wkrótce będzie też dostępna funkcja robienia notatek, która pomoże Ci zapisywać informacje ospotkaniach idziałaniach. Możesz wypróbować wszystkie te funkcje iuzyskać dostęp do możliwości generatywnej AI, korzystając zGemini wGoogle Workspace.

Utrzymuj kontakty zinnymi na wiele sposobów

Google Meet pomaga utrzymywać kontakty wnajwygodniejszy dla Ciebie sposób– podczas zaplanowanych lub spontanicznych spotkań ipołączeń na żywo oraz przy użyciu wiadomości wideo.

Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (4)
Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (5)

Meet– na dowolnym urządzeniu

Do spotkania możesz dołączyć na telefonie lub tablecie waplikacji Google Meet, która jest dostępna wApp Store iSklepie Play. Możesz też skorzystać zprzeglądarki na komputerze– nie trzeba instalować żadnych programów.

Zmyślą olepszych rozmowach

Google Meet zajmuje się wszystkimi szczegółami, więc możesz się skupić na kontaktach zinnymi.

Obraz wideo wysokiej jakości

Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (9)

Funkcja premium

Ta funkcja jest dostępna wramach niektórych abonamentów Google One, Google Workspace Business iGoogle Workspace Duże firmy.

Możesz korzystać zrozdzielczości do 4K1 ioświetlenia studyjnego (funkcja premium) oraz dodawać stylizowane tło.

Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (10)

Redukcja szumów

Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (11)

Funkcja premium

Ta funkcja jest dostępna wramach niektórych abonamentów Google One, Google Workspace Business iGoogle Workspace Duże firmy.

Ogranicz szumy wtle izakłócenia.

Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (12)

Napisy na żywo

Czytaj napisy wczasie rzeczywistym podczas wypowiedzi uczestników.

Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (13)

Wspólne działanie

Możesz bezproblemowo współpracować zinnymi dzięki integracji zusługami Google Workspace.

Współpraca

Współpracuj bezpośrednio podczas spotkań nad plikami Dokumentów, Arkuszy iPrezentacji Google.

Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (14)

Wspólne planowanie

Możesz łatwo tworzyć plany spotkań, dodawać załączniki izarządzać odpowiedziami uczestników wjednym miejscu.

Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (15)

Wspólne opracowywanie pomysłów

Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (16)

Funkcja premium

Ta funkcja jest dostępna wramach niektórych abonamentów Google One, Google Workspace Business iGoogle Workspace Duże firmy.

Utrzymuj zaangażowanie uczestników podczas spotkań dzięki ankietom, pokojom podgrup, opcjom moderacji oraz sesjom pytań iodpowiedzi.

Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (17)
Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (18)
Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (19)
Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (20)
Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (21)

Ciesz się każdą chwilą

Wspólnie spędzany czas powinien być przyjemnością. Oglądaj filmy wYouTube, słuchaj muzyki igraj wgry dzięki funkcji udostępniania na żywo wMeet2. Korzystaj zinteraktywnych funkcji, takich jak efekty czy reakcje emotikonami.

Dbaj obezpieczeństwo

Twoje dane są domyślnie szyfrowane. Oprócz tego dzięki wielu środkom bezpieczeństwa– takim jak zaawansowane szyfrowanie, ustawienia prywatności czy ochrona przed nadużyciami– możesz chronić prywatność swoich danych.

Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (22)

Więcej możliwości dzięki funkcjom premium

Aby uzyskać dostęp do funkcji premium, zarejestruj się ikup abonament Google Workspace lub Google One Premium.

Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (23)
Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (24)

Funkcja premium

Ta funkcja jest dostępna wramach niektórych abonamentów Google One, Google Workspace Business iGoogle Workspace Duże firmy.

Dłuższe spotkania

Rozmowy grupowe mogą trwać do 24godzin.

Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (25)
Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (26)

Funkcja premium

Ta funkcja jest dostępna wramach niektórych abonamentów Google One, Google Workspace Business iGoogle Workspace Duże firmy.

Nagrywanie spotkań

Korzystaj znagrywania itranskrypcji, aby zapisywać treść spotkań.

Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (27)
Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (28)

Funkcja premium

Ta funkcja jest dostępna wramach niektórych abonamentów Google One, Google Workspace Business iGoogle Workspace Duże firmy.

Prowadzenie większych spotkań

Możesz dodać nawet 1000uczestników.

Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (29)
Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (30)

Funkcja premium

Ta funkcja jest dostępna wramach niektórych abonamentów Google One, Google Workspace Business iGoogle Workspace Duże firmy.

Dłuższe spotkania

Rozmowy grupowe mogą trwać do 24godzin.

Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (31)
Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (32)

Funkcja premium

Ta funkcja jest dostępna wramach niektórych abonamentów Google One, Google Workspace Business iGoogle Workspace Duże firmy.

Nagrywanie spotkań

Korzystaj znagrywania itranskrypcji, aby zapisywać treść spotkań.

Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (33)
Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (34)

Funkcja premium

Ta funkcja jest dostępna wramach niektórych abonamentów Google One, Google Workspace Business iGoogle Workspace Duże firmy.

Prowadzenie większych spotkań

Możesz dodać nawet 1000uczestników.

Chcesz dowiedzieć się więcej oGoogle Meet?

Przeczytaj odpowiedzi na najczęstsze pytania.

 • Jak najbardziej. Aby dołączyć do rozmowy wbezpłatnej wersji Google Meet, uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto Google lub poprosić organizatora spotkania ozatwierdzenie.

  Zkolei użytkownicy Google Workspace po utworzeniu spotkania mogą zaprosić do udziału wnim każdego, nawet jeśli ta osoba nie ma konta Google. Wystarczy udostępnić wszystkim zaproszonym osobom link do spotkania lub jego identyfikator.

 • Każdy, kto ma konto Google, może utworzyć spotkanie wideo izaprosić na nie maksymalnie 100uczestników. Pojedyncze bezpłatne spotkanie może trwać do 60minut. Limit czasu nie obowiązuje wprzypadku połączeń mobilnych irozmów1:1.

  Jeśli chcesz korzystać zdłuższych spotkań zwiększą liczbą uczestników lub zdodatkowych funkcji, takich jak międzynarodowe numery telefonu spotkania, nagrywanie spotkań, transmitowanie na żywo czy ustawienia administracyjne, zapoznaj się zabonamentami icennikiem dla organizacji lub subskrypcją Google Workspace Individual.

 • Funkcje premium są dostępne wramach abonamentów Google Workspace oraz wGoogle One Premium.

 • Tak. Wszystkie strumienie wideo iaudio wMeet są szyfrowane. Użytkownicy mogą łączyć się wbezpieczny sposób nawet spoza firmy.

 • Nie. Abonament Google Workspace umożliwia dodawanie numeru telefonu ikodu PIN do wszystkich spotkań bez konieczności konfigurowania innych opcji. Więcej informacji znajdziesz wdokumentacji funkcji dołączania przez telefon.

 • Google Meet obsługuje różne urządzenia najlepszych producentów, które zapewniają świetną jakość rozmów wideo wsalach konferencyjnych. Nasza kompleksowa oferta obejmuje urządzenia zcertyfikatem Google Meet– zarówno sprzęt od Google, jak iinnych firm– odpowiednie do różnych pomieszczeń, zastosowań ibudżetów.

  Poza tym dzięki wbudowanej interoperacyjności możesz za pomocą sprzętu do Google Meet dołączać do spotkań waplikacjach Cisco Webex iZoom.

 • Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

  Przeglądaj wskazówki iszczegółowe przewodniki przygotowane zmyślą zarówno onowych, jak idoświadczonych użytkownikach.

  Centrum pomocy
  Google Meet: rozmowy głosowe iwideo winternecie| Google Workspace (35)

  Komunikacja wGoogle Meet

  Zaloguj sięPrzejdź do aplikacji

  Wypróbuj Meet wpracy

  Dla małych firmDla dużych przedsiębiorstw

  1 Przy odpowiedniej przepustowości łącza. Google Meet automatycznie ustawia najwyższą możliwą jakość obrazu na podstawie przepustowości.

  2Wymaga subskrypcji YouTube Premium.

  Google Meet: rozmowy głosowe i wideo w internecie | Google Workspace (2024)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Laurine Ryan

  Last Updated:

  Views: 5899

  Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

  Reviews: 92% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Laurine Ryan

  Birthday: 1994-12-23

  Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

  Phone: +2366831109631

  Job: Sales Producer

  Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

  Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.